براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تازه‌ترین تحولات در نوار غزه می‌گوید

براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تازه‌ترین تحولات در نوار غزه می‌گوید:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲