جنگ غزه و فاجعه صحی - براء الشانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، از غزه ، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰