استخبارات طالبان در تعقیب و جستجوی مخالفان - گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸