رو در رویی حقوقی بزرگ برای رسیدگی به اتهام ارتکاب «نسل‌کشی» در غزه - گزارشی از شهره جولانی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴