افتتاح شانزدهمین دور مجلس پاکستان-جواد همدانی گزارش می‌دهد

افتتاح شانزدهمین دور مجلس پاکستان جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰