ادامه پس‌لرزه‌ها و بی‌پناهی مردم در هرات گزارشی از خندان دانش

ادامه پس‌لرزه‌ها و بی‌پناهی مردم در هرات گزارشی از خندان دانش:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷