گزارش از دل طوفان در هرات - احمد‌ جاوید غزنوی، خبرنگار محلی روایت می‌کند.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰