نشست خبری مقام‌های سازمان ملل در باره افغانستان- مریم رحمتی گزارش می‌دهد.