انتقاد مایکل والتز از کانگرس امریکا - جزئیات بیشتر از ملکه احمدزی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷