تعبیر پاکستان از محدودیت‌های طالبان گفت‌وگو با واحد حیدری، افغانستان اینترنشنال