دختران افغانستان و محرومیت دوامدار شان از آموزش - لیمه افشید، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵