ساخت ملخ فضایی توسط دانشجویان سویسی - همایون خیری، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷