مخالفت طالبان با طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان - گفت‌وگو با افراسیاب ختک

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲