سایه تروریسم برسر پاکستان- جواد همدانی جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳