رقص و پایکوبی طالبان در سالروز فرار اشرف غنی - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴