هشدارهای اتمی تازه در شرق آسیا-توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

هشدارهای اتمی تازه در شرق آسیا-توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵