سینمای افغانستان در غربت؛ فیصل حکیمی کارگردان و بازیگر-گزارشی از فرشته محبوبی

سینمای افغانستان در غربت؛ فیصل حکیمی کارگردان و بازیگر گزارشی از فرشته محبوبی، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷