مخالفت طالبان با طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان - گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲