اختصاص بودجه برای انتقال افغان‌های بیشتر به امریکا - مرضیه حسینی گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷