یک سالگی سقوط جمهوریت؛ دلیل سقوط ولایت هرات چه بود؟