اختلاف طالبان بر سر بازگشایی مکاتب دخترانه- گفت‌وگو با نعیم پویش و ترنم سیدی

اختلاف طالبان بر سر بازگشایی مکاتب دخترانه گفت‌وگو با نعیم پویش و ترنم سیدی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴