گزارش تازه شورای امنیت از فعالیت گسترده گروه‌های تروریستی در افغانستا خبر می‌دهد

گزارش تازه شورای امنیت از فعالیت گسترده گروه‌های تروریستی در افغانستا خبر می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰