قدرت‌گیری القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان - گفت‌وگو با اجمل سهیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱