استقبال طالبان از سخنان پوتین؛ طالبان: برای توسعه روابط با روسیه اراده سیاسی جدی داریم.

گفت‌وگو با رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹