بررسی ابعاد مختلف جنگ اسرائيل و حماس گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

بررسی ابعاد مختلف جنگ اسرائيل و حماسگفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲