چهاردهمین روز جنگ و تلفات سنگین فلسطینی‌ها در غزه- براء الشانطی گزارش می‌دهد

چهاردهمین روز جنگ و تلفات سنگین فلسطینی‌ها در غزه- براء الشانطی گزارش می‌دهد

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸