اعتراض به کارنامه دو ساله طالبان - نصیر ندیم، از برلین و ادریس جویا از ژنیو گزارش می‌دهند:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴