مطیع‌‌الله ویسا، فعال آموزش دختران از بازداشت طالبان آزاد شد - شبنم دوران، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴