بررسی سقوط افغانستان در دانشگاه بن - ادریس جویا، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵