فراخوان قیام علیه طالبان ؛ در نتیجه شلیک مستقیم طالبان دو تن از معترضان کشته شده

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴