فرار طالبان از ولسوالی مندول نورستان- گفت‌وگو با بریالی نورستانی، باشنده ولایت نورستان