تظاهرات جهانی علیه نسل‌کشی هزاره‌ها در روم-کیمیا قربانی جزئیات می‌دهد

تظاهرات جهانی علیه نسل‌کشی هزاره‌ها در روم کیمیا قربانی از محل برگزاری این اعتراض جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱