بسته شدن مرز تورخم - عبدالحق عمری، جزئیات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰