توصیه‌هایی در خصوص نشست آتی دوحه

توصیه‌هایی در خصوص نشست دوحه لیزا کورتس، مقام سابق شورای امنیت ملی امریکا می‌گوید که طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان در نشست آتی دوحه پاسخگو قرار داده شوند. صدف امیری، جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲