انتقال بدهی گاز ایران به عمان- تروسکه صادقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

انتقال بدهی گاز ایران به عمان- تروسکه صادقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۳