سرپیچی طالبان از فرمان رهبر-نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی در دانشگاه ایندیانا

سرپیچی طالبان از فرمان رهبر؛ شماری از وزیران طالبان خویشاوندان خود را در پست‌های دولتی گماشته‌اند. گفت‌وگو با نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی در دانشگاه ایندیانا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸