گفت‌وگوی تیلفونی وزیران خارجه ایران و ترکیه - نرگس هورخش، جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱