هدف طالبان از بازداشت دختران هزاره و تاجیک چیست؟ - گفت‌وگو با زمان سلطانی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲