اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در ایران- گزارشی از نرگس هورخش، افغانستان اینترنشنال