معترضان در پاریس از کشورهای اروپایی خواستند نشست دوحه را تحریم کنند

واکنش‌ها به نشست سوم دوحه؛ معترضان در پاریس از کشورهای اروپایی خواستند نشست دوحه را تحریم کنند. گفت‌وگو با زهره نوا، خبرنگار و فعال حقوق زن

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳