سوزاندن کتاب از سوی طالبان در قندهار-گفت‌وگو با مجیب مهرداد، سخنگوی پیشین وزارت معارف

سوزاندن کتاب از سوی طالبان در قندهار گفت‌وگو با مجیب مهرداد، سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹