تظاهرات افغان‌ها در کشورهای اروپایی علیه اخراج اجباری مهاجران-نصیر ندیم گزارش می‌دهد

تظاهرات افغان‌ها در کشورهای اروپایی علیه اخراج اجباری مهاجران-نصیر ندیم گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰