حملات اسرائيل بر حماس-بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تل‌‌آویو گزارش می‌دهد

حملات اسرائيل بر حماس بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تل‌‌آویو گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲