نقش جنگنده‌های بی۱ در حملات اخیر امریکا-گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال

نقش جنگنده‌های بی۱ در حملات اخیر امریکا گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵