سالگرد پذیرش اساسنامه روم توسط افغانستان - مصدق پارسا، از شهر لاهه، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱