سفر رئیس‌جمهور ایران به مسکو-علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد

سفر رئیس‌جمهور ایران به مسکو علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶