آیا توبایس الوود هزینه تمجید‌ از طالبان را با برکناری از سمتش پرداخت می‌کند؟

آیا توبایس الوود هزینه تمجید‌ از طالبان را با برکناری از سمتش پرداخت می‌کند؟ گفت‌وگو با عبدالتواب بوستانی، عضو حزب ملی‌گرای اسکاتلند

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰