تصاویر جدید از تلسکوپ فضایی جیمز وب از ۱۹ کهکشان مارپیچ - همایون خیری، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵