افزایش ارزش پول افغانستان در برابر دالر - گفت‌وگو با فیصل یقین، کارشناس امور مالی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹