وضعیت اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان - گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳